"Men den yta som Åsa Jonason här visar fram är ju i sin ljusutstrålning något vida mer än en yta, en kroppslighet som utfrån en materia också blir ett slags vibrerande ljus. Det är en högt spänd känsla av både gläsdje och smärta som här reducerats till några få grundformer, några få klingande färger omslutna av det vita och därigenom når sin slutliga gestaltning. En långt driven asketism som här visar sig innehålla en förbluffande rikedom." 
Citat ur Lennat Sjögrens text "Infångad av ljuset" om Åsa Jonasons bildväv "Ytspel".